StarTrek NextGeneration


Soundtrack StarTrek NextGeneration
Pobierz Flash Player aby móc otworzyć odtwarzacz muzyki.

Sezon 1

1 Encounter at Farpoint Part 1........... >ogladaj    >opis
2 Encounter at Farpoint Part 2........... >ogladaj    >opis
3 The Naked Now............................. >ogladaj    >opis
4 Code of Honor................................ >ogladaj    >opis
5 The Last Outpost............................ >ogladaj    >opis
6 Where No One Has Gone Before... >ogladaj    >opis
7 Lonely Among Us............................ >ogladaj    >opis
8 Justice............................................ >ogladaj    >opis
9 The Battle....................................... >ogladaj    >opis
10 Hide and Q................................... >ogladaj    >opis
11 Haven........................................... >ogladaj    >opis
12 The Big Goodbye.......................... >ogladaj    >opis
13 Datalore........................................ >ogladaj    >opis
14 Angel One..................................... >ogladaj    >opis
15 11001001..................................... >ogladaj    >opis
16 Too Short a Season...................... >ogladaj    >opis
17 When the Bough Breaks.............. >ogladaj    >opis
18 Home Soil..................................... >ogladaj    >opis
19 Coming of Age.............................. >ogladaj    >opis
20 Heart of Glory................................ >ogladaj    >opis
21 The Arsenal of Freedom................ >ogladaj    >opis
22 Symbiosis ..................................... >ogladaj    >opis
23 Skin of Evil.................................... >ogladaj    >opis
24 We'll Always Have Paris .............. >ogladaj    >opis
25 Conspiracy.................................... >ogladaj    >opis
26 The Neutral Zone......................... >ogladaj    >opis

Sezon 2

1 The Child........................................ >ogladaj    >opis
2 Where Silence Has Lease.............. >ogladaj    >opis
3 Elementary, Dear Data.................... >ogladaj    >opis
4 The Outrageous Okona.................. >ogladaj    >opis
5 Loud as a Whisper.......................... >ogladaj    >opis
6 The Schizoid Man........................... >ogladaj    >opis
7 Unnatural Selection........................ >ogladaj    >opis
8 A Matter of Honor........................... >ogladaj    >opis
9 The Measure of a Man................... >ogladaj    >opis
10 The Dauphin................................. >ogladaj    >opis
11 Contagion..................................... >ogladaj    >opis
12 The Royale................................... >ogladaj    >opis
13 Time Squared............................... >ogladaj    >opis
14 The Icarus Factor......................... >ogladaj    >opis
15 Pen Pals....................................... >ogladaj    >opis
16 Q Who.......................................... >ogladaj    >opis
17 Samaritan Snare........................... >ogladaj    >opis
18 Up the Long Ladder...................... >ogladaj    >opis
19 Manhunt....................................... >ogladaj    >opis
20 The Emissary................................ >ogladaj    >opis
21 Peak Performance........................ >ogladaj    >opis
22 Shades of Gray............................. >ogladaj    >opis

Sezon 3

1 Evolution......................................... >ogladaj    >opis
2 The Ensigns of Command............... >ogladaj    >opis
3 The Survivors................................. >ogladaj    >opis
4 Who Watches the Watchers.......... >ogladaj    >opis
5 The Bonding................................... >ogladaj    >opis
6 Booby Trap .................................... >ogladaj    >opis
7 The Enemy..................................... >ogladaj    >opis
8 The Price........................................ >ogladaj    >opis
9 The Vengeance Factor................... >ogladaj    >opis
10 The Defector................................ >ogladaj    >opis
11 The Hunted.................................. >ogladaj    >opis
12 The High Ground.......................... >ogladaj    >opis
13 Deja Q.......................................... >ogladaj    >opis
14 A Matter of Perspective................ >ogladaj    >opis
15 Yesterday's Enterprise................... >ogladaj    >opis
16 The Offspring................................ >ogladaj    >opis
17 Sins of the Father.......................... >ogladaj    >opis
18 Allegiance..................................... >ogladaj    >opis
19 Captain's Holiday.......................... >ogladaj    >opis
20 Tin Man........................................ >ogladaj    >opis
21 Hollow Pursuits............................. >ogladaj    >opis
22 The Most Toys.............................. >ogladaj    >opis
23 Sarek............................................ >ogladaj    >opis
24 Ménage a Troi.............................. >ogladaj    >opis
25 Transfigurations............................ >ogladaj    >opis
26 The Best of ... Part 1..................... >ogladaj    >opis

Sezon 4

1 The Best of ... Part 2....................... >ogladaj    >opis
2 Family.............................................. >ogladaj    >opis
3 Brothers.......................................... >ogladaj    >opis
4 Suddenly Human............................ >ogladaj    >opis
5 Remember Me................................ >ogladaj    >opis
6 Legacy............................................ >ogladaj    >opis
7 Reunion.......................................... >ogladaj    >opis
8 Future Imperfect.............................. >ogladaj    >opis
9 Final Mission................................... >ogladaj    >opis
10 The Loss....................................... >ogladaj    >opis
11 Data's Day.................................... >ogladaj    >opis
12 The Wounded.............................. >ogladaj    >opis
13 Devil's Due................................... >ogladaj    >opis
14 Clues............................................. >ogladaj    >opis
15 First Contact.................................. >ogladaj    >opis
16 Galaxy's Child................................ >ogladaj    >opis
17 Night Terrors................................. >ogladaj    >opis
18 Identity Crisis................................. >ogladaj    >opis
19 The Nth Degree............................ >ogladaj    >opis
20 Qpid.............................................. >ogladaj    >opis
21 The Drumhead.............................. >ogladaj    >opis
22 Half a Life..................................... >ogladaj    >opis
23 The Host....................................... >ogladaj    >opis
24 The Mind's Eye............................. >ogladaj    >opis
25 In Theory...................................... >ogladaj    >opis
26 Redemption Part 1........................ >ogladaj    >opis

Sezon 5

1 Redemption Part 2.......................... >ogladaj    >opis
2 Darmok........................................... >ogladaj    >opis
3 Ensign Ro....................................... >ogladaj    >opis
4 Silicon Avatar.................................. >ogladaj    >opis
5 Disaster........................................... >ogladaj    >opis
6 The Game....................................... >ogladaj    >opis
7 Unification Part 1............................ >ogladaj    >opis
8 Unification Part 2............................ >ogladaj    >opis
9 A Matter of Time............................. >ogladaj    >opis
10 New Ground................................. >ogladaj    >opis
11 Hero Worship................................ >ogladaj    >opis
12 Violations...................................... >ogladaj    >opis
13 The Masterpiece Society.............. >ogladaj    >opis
14 Conundrum................................... >ogladaj    >opis
15 Power Play.................................... >ogladaj    >opis
16 Ethics............................................ >ogladaj    >opis
17 The Outcast.................................. >ogladaj    >opis
18 Cause and Effect.......................... >ogladaj    >opis
19 The First Duty............................... >ogladaj    >opis
20 Cost of Living................................ >ogladaj    >opis
21 The Perfect Mate.......................... >ogladaj    >opis
22 Imaginary Friend............................ >ogladaj    >opis
23 I, Borg........................................... >ogladaj    >opis
24 The Next Phase............................ >ogladaj    >opis
25 The Inner Light............................. >ogladaj    >opis
26 Time's Arrow Part 1....................... >ogladaj    >opis

Sezon 6

1 Time's Arrow Part 2......................... >ogladaj    >opis
2 Realm of Fear................................. >ogladaj    >opis
3 Man of the People.......................... >ogladaj    >opis
4 Relics.............................................. >ogladaj    >opis
5 Schisms.......................................... >ogladaj    >opis
6 True Q............................................ >ogladaj    >opis
7 Rascals........................................... >ogladaj    >opis
8 A Fistful of Datas............................. >ogladaj    >opis
9 The Quality of Life........................... >ogladaj    >opis
10 Chain of Command Part 1............. >ogladaj    >opis
11 Chain of Command Part 2............. >ogladaj    >opis
12 Ship in a Bottle.............................. >ogladaj    >opis
13 Aquiel............................................ >ogladaj    >opis
14 Face of the Enemy........................ >ogladaj    >opis
15 Tapestry........................................ >ogladaj    >opis
16 Birthright Part 1............................. >ogladaj    >opis
17 Birthright Part 2............................. >ogladaj    >opis
18 Starship Mine................................ >ogladaj    >opis
19 Lessons........................................ >ogladaj    >opis
20 The Chase.................................... >ogladaj    >opis
21 Frame of Mind............................... >ogladaj    >opis
22 Suspicions.................................... >ogladaj    >opis
23 Rightful Heir.................................. >ogladaj    >opis
24 Second Chances.......................... >ogladaj    >opis
25 Timescape.................................... >ogladaj    >opis
26 Descent Part 1.............................. >ogladaj    >opis

Sezon 7

1 Descent Part 2................................ >ogladaj    >opis
2 Liaisons........................................... >ogladaj    >opis
3 Interface......................................... >ogladaj    >opis
4 Gambit Part 1.................................. >ogladaj    >opis
5 Gambit Part 2.................................. >ogladaj    >opis
6 Phantasms...................................... >ogladaj    >opis
7 Dark Page...................................... >ogladaj    >opis
8 Attached......................................... >ogladaj    >opis
9 Force of Nature............................... >ogladaj    >opis
10 Inheritance.................................... >ogladaj    >opis
11 Parallels........................................ >ogladaj    >opis
12 The Pegasus................................ >ogladaj    >opis
13 Homeward.................................... >ogladaj    >opis
14 Sub Rosa...................................... >ogladaj    >opis
15 Lower Decks................................ >ogladaj    >opis
16 Thine Own Self............................. >ogladaj    >opis
17 Masks........................................... >ogladaj    >opis
18 Eye of the Beholder...................... >ogladaj    >opis
19 Genesis......................................... >ogladaj    >opis
20 Journey's End............................... >ogladaj    >opis
21 Firstborn........................................ >ogladaj    >opis
22 Bloodlines..................................... >ogladaj    >opis
23 Emergence................................... >ogladaj    >opis
24 Preemptive Strike.......................... >ogladaj    >opis
25 All Good Things...Part 1................ >ogladaj    >opis
26 All Good Things...Part 2................ >ogladaj    >opis

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz